Konsultacja psychiatryczna

 

Rejestracja Internetowa

 

Konsultacje psychiatryczne 

 Konsultacje psychiatryczne to spotkanie z lekarzem psychiatrą.                                                

Taka konsultacja jest konieczna w przypadku chorób i zaburzeń, które mogą mieć przyczyny organiczne, psychologiczne lub endogenne, szczególnie:  nerwice, lęki, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, uzależnienia, natręctwa, otępienia, choroby psychotyczne. 

W trakcie konsultacji przeprowadzany jest wywiad i diagnoza psychiatryczna. Jeśli zachodzi taka konieczność, dobierane są leki, udzielane wsparcie i porady dotyczące dalszego postępowania. 

KONSULTACJE W PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK ŻYCIA.