Diagnostyka

Rejestracja Internetowa

 

  

W Naszej klinice prowadzimy szeroką diagnostykę kardiologiczną:

 

  • EKG - elektrokardiogram z 12 odprowadzeniami, które pozwalają na odzwierciedlenie pracy serca w spoczynku,

  • Holter EKG - obrazuje pracę serca przez cały dzień w różnych sytuacjach (wysiłek, stres, sen), co pozwala na postawienie szczegółowej diagnozy pracy i wydolności serca.

  • Holter RR - dobowy rejestrator wartości ciśnienia tętniczego krwi, dokonuje całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w organizmie badanego, podczas jego codziennych czynności (praca, sen, wypoczynek). Pozwala na wnikliwą diagnostykę hypertensjologiczną (nadciśnienie tętnicze krwi) i postawienie diagnozy kardiologicznej i neurologicznej.

  • ECHO SERCA - Echokardiografia - Usg serca - pozwala wykryć wady sercowe (zastawki, przerost mięśnia, upośledzenie przepływu krwi przez serce, mieszanie się krwi nadtlenowej z odtlenowej).