Cennik - stomatologia

 
 Rejestracja Internetowa

 

 

Rodzaj usługi

PLN

Stomatologia zachowawcza 

 

 

Lek. dent. Katarzyna Bojarska - dodatek specjalizacyjny w wysokości +15%

do obowiązujących cen w stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej. 

Badanie stomatologiczne wstępne

150,00,-

Wizyta z bólem + opatrunek ząb stały

300,00,-

Konsultacja adaptacyjna dziecka

100,00,-

Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym - jedna powierzchnia

300,00,-

Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym - dwie powierzchnie

350,00,-

Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym - trzy powierzchnie

400,00,-

Wypełnienie glassionomerem

300,00,-

Wypełnienie przyszyjkowe

300,00,-

Wypełnienie w zębie mlecznym 300,00,-
Otwarcie i opatrunek w zębie mlecznym 200,00,-
Odbudowa korony zęba 550,00,-

Leczenie zęba pod mikroskopem 1 powierzchnia

400,00,-

Leczenie zęba pod mikroskopem 2 powierzchnie

450,00,-

Leczenie zęba pod mikroskopem 3 powierzchnie

500,00,-

Odbudowa zęba metodą FLOW INJECTION

700,00,-

Ekstrakcja zęba mlecznego

270,00,-

Ekstrakcja zęba jedno-korzeniowego

350,00,-

Ekstrakcja zęba wielo-korzeniowego

450,00,-

Leczenie próchnicy bez borowania (cena za 1 ubytek)

300,00,-

Leczenie próchnicy bez borowania ( 3 ubytki) każdy następny

200,00,-

Leczenie profilaktyczne nadwrażliwości wszystkich zębów

300,00,-

Leczenie profilaktyczne nadwrażliwości 1 łuk

150,00,-

Leczenie profilaktyczne nadwrażliwości 1 ząb

50,00,-

Cyfrowe opracowanie uśmiechu 350,00,-
Ćwiek z włókna szklanego 300,00,-

Stomatologia  estetyczna 

 

Odbudowa zęba metodą FLOW INJECTION - korekta kształtu zęba

700,00,-

Estetyczna odbudowa warstwowa Enamel hri Mała

550,00,-

Estetyczna odbudowa warstwowa Enamel hri Średnia

650,00,-

 Estetyczna odbudowa warstwowa Enamel hri Duża

750,00,-

Cyfrowe opracowanie uśmiechu

350,00,-

Wybielanie zębów metodą nakładową

935,00,- 

Wybielanie zębów w gabinecie za pomocą lampy Philips dla stałych pacjentów

1 100,00,-

Wybielanie zębów w gabinecie za pomocą lampy Philips dla nowych pacjentów

1 210,00,-

Wybielanie zębów martwych (1 ząb)

220,00,- 

Piaskowanie (góra + dół)

230,00,-

Fluoryzacja dwa łuki

220,00,-

Usunięcie kamienia jeden łuk

130,00,-

Usunięcie kamienia dwa łuki

230,00,-

Piaskowanie + scaling + polerowanie +fluoryzacja wykonana przez stomatologa

330,00,-

Piaskowanie + scaling + polerowanie +fluoryzacja wykonana przez higienistkę

280,00,-

Endodoncja 

 

 

Konsultacja endodontyczna/ protetyczna/ implantologiczna

150,00,-

Leczenie zachowawcze chorób ozębnej (zmiany okołowierzchołkowe) - cena za każdą wizytę

100,00,-

Wypełnienie kanału czasowe

180,00,-

Leczenie pod mikroskopem ząb jednokanałowy

900,00,-

Leczenie pod mikroskopem zęba przedtrzonowego

1 200,00,-

Leczenie pod mikroskopem zęba trzonowego górnego

1 800,00,-

Leczenie pod mikroskopem zęba trzonowego dolnego

1 600,00,-

Leczenie pod mikroskopem zęba o nietypowej anatomii

2 000,00,-

Leczenie pod mikroskopem - procedura reendo (powtórne leczenie kanałowe)

300,00,-

Usunięcie narzędzia pod mikroskopem z zewnątrz

 500,00,-

Odseparowanie - ominięcie narzędzia  

300,00,-

Leczenie pod mikroskopem - usunięcie narzędzia w trakcie leczenia

400,00,-

Pokrycie recesji 1/4 łuku

2 000,00,-

Wydłużenie korony kliniczne

750,00,-

Włókno szklane leczenie kanałowe - dopłata za każdy wkład

200,00,-

Zamknięcie perforacji 300,00,-
Dewitalizacja 180,00,-

Tymczasowa odbudowa zęba do leczenia endodontycznego

200,00,-

Ortodoncja

 

Konsultacja specjalistyczna

250,00,-

Omówienie planu leczenia

350,00,-

Aparat metalowy

2 800,00,-

Aparat złoty

3 000,00,-

Aparat estetyczny

4 500,00,-

Aparat ruchomy

950,00,-

Hyrax

 2 500,00,-

Clear aligner- system nakładek 1 etap

2 200,00 ,-

Kontrola- 1 łuk aparat metalowy

200,00,-
Kontrola - 2 łuki aparat metalowy 250,00,-
Kontrola aparat estetyczny 300,00,-
Kontrola aparatu ruchomoego 150,00,-

Protetyka 

 

Proteza całkowita 

1 800,00,-

Proteza szkieletowa

2 500,00,-

Proteza nylonowa 1 łuk 2 500,00,-
Proteza częściowa powyżej 7 zębów 1 500,00,-
Proteza częściowa 5 - 7 zębów 1 200,00,-
Proteza częściowa 3 - 4 zęby 1 000,00,-
Proteza częściowa 1 - 2 zęby 800,00,-

Most adhezyjny kompozytowy

1 800,00,-

Most adhezyjny pełnoceramiczny  2 500,00,-
Podścielenie protezy przez polimeryzacje 400,00,-
Korona na metalu z brzegiem Margin 1 800,00,-

Korona ceramiczna na cyrkonie

2 000,00,-

Korona porcelanowa na teleskopie

2 300,00,-

Korona tymczasowa kompozytowa - 1 punkt

350,00,- 

 Szyna nagryzowa

600,00,- 

 Licówka porcelanowa

2 500,00,- 

 Onley kompozytowy

1 000,00,- 

 Onley Ceramiczny

1 500,00,- 

Dostawka jednego zęba do istniejącej protezy

300,00,- 

Wax-up (za jeden punkt)

17,00,-

Wkład koronowo korzeniowy prosty

700,00,-

Wkład koronowo korzeniowy złożony

900,00,-

Zacementowanie korony / mostu

200,00,-

Zdjęcie lub przycięcie korony / mostu

200,00,-

Implantologia - implanty i protetyka na implancie

 

Wizyta 

150,00,-

Wszczepienie implantu

4 000,00,-

Korona porcelanowa na cyrkonie

3 000,00,-

Korona na metalu

3 000,00,-

Augumentacja mała

1 500,00,-

Augumentacja średnia

3 000,00,-

Augumentacja duża

4 500,00,-

Konsultacja implantologiczno-protetyczna z wyciskami

200,00,-

Plastyka dziąsła

2 700,00,-

Podniesienie zatoki metodą otwartą

5 800,00,-

Podniesienie zatoki metodą zamkniętą

1 200,0 ,-

Chirurgia stomatologiczna i szczękowa 

 

Konsultacja

250,00,-

Konsultacja-kwalifikacja do zabiegu (pacjent uiszcza opłatę za kosultację, kwota ta po wykonaniu zabiegu odliczana jest od wartości)

0,00,-

Kontrola po zabiegu

w cenie zabiegu

Konsultacja - ocena leczenia pacjenta z zewnątrz

900,00,-

Ekstrakcja zęba jedno-korzeniowego w znieczuleniu

350,00,-

Ekstrakcja zęba wielo-korzeniowego w znieczuleniu

450,00,-

Zabieg kostny ze znieczuleniem (np. ekstrakcja górnego zęba mądrości)

800,00,-

Zabieg kostny z użyciem "drivera" ze znieczuleniem 

1 000,00,-

Zabieg na błonie śluzowej ze znieczuleniem

400,00,-

Badanie histopatologiczne

120,00,-

Implantacja

4 000,00,-

Korona na implancie

2  500,00,-

Podcięcie wędzidełka 180,00,-
Zabieg na skórze twarzy 500,00,- 


Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadkach bardzo skomplikowanych.

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez Nas usług, -(przeprowadzając je z najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem najlepszych materiałów, sprzętu oraz osiągnięć współczesnej stomatologii)- ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy Naszym Pacjentom gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

 

 

 

GWARANCJA OBEJMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata (wypełnienia przyszyjkowe 1 rok),
 • Wypełnienie zębów mlecznych – 6 miesięcy,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 2 lat,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 2 lata,
 • Oprotezowanie na implancie - 2 lata,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

Warunkiem pełnej gwarancji są regularne wizyty kontrolne, odbywające się w półrocznych odstępach lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Warunkiem koniecznym jest także utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które  zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.
 7. Jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponowanie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia w wyniku:

 1. Samodzielnie naprawianych prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie).
 2. Wykonanie korekt, naprawy lub zmiany w innych gabinetach stomatologicznych.
 3. Niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 4. Urazów mechanicznych.
 5. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 6. Nieprzestrzegania zaleceń lekarza oraz niestawienie się na wizytach kontrolnych.
 7. Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

 

 

Dino

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA  DZIECIOM

WIĘCEJ

KONTAKT

Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k.    
Centrum Medyczne
ul. Gdańska 80 A
85-021 Bydgoszcz
52 321 04 45
885 11 11 85
795 881 185
Nasz email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

  
 
 
 
 

rodzina plus


Jesteśmy partnerem programu
Bydgoska rodzina 3 Plus


Dla Pacjentów ubezpieczonych w ALLIANZ, PZU, ENEL-MED, COMPENSA oraz TU ZDROWIE świadczymy usługi bezpłatnie lub ze zniżką!